• Berichtgeving over financiële situatie
  Het afgelopen jaar zijn we door de omstandigheden als vereniging voor flink wat uitdagingen komen te staan. In eerste instantie betrof dit vooral de maatregelen die werden genomen en moesten worden vertaald naar onze activiteiten op het sportpark. Gelukkig heeft het merendeel van de trainingen doorgang kunnen vinden en hebben we ook voor de jeugd de nodige (onderlinge) wedstrijden kunnen organiseren. Natuurlijk wil je meer, maar de mogelijkheden hierin waren beperkt en daarvoor is er ook alle begrip.
   
  Tegelijkertijd betekende de situatie dat er ook een stuk minder inkomsten voor de vereniging zijn. Aan de ene kant is het natuurlijk zo dat het afgelopen jaar de kantine voor meer dan de helft van de tijd dicht is geweest en aan de ander kant zijn de sponsorbudgetten verder beperkt en hebben we voor de komende periode te maken met aflopende sponsorcontracten, waarvan de vraag is of ze verlengd zullen worden. Al met al betekent dit dat we nu als bestuur keuzes moeten maken en dat hebben we ook gedaan. In de media zijn hierover artikelen verschenen, waardoor een en ander nu naar buiten is gebracht. Liever had ik hier nog even mee gewacht tot we wat verder waren, maar helaas was er al informatie naar buiten gegaan.
   
  Voorop staat dat we als vereniging onze activiteiten voor onze leden kunnen blijven doen en dat we als we weer kunnen starten, we goed van start kunnen gaan. Gegeven de financiële omstandigheden is het daarom op dit moment helaas niet mogelijk onze verplichtingen naar spelers van heren 1 na te komen. Zo is het ook besproken met de spelersraad. Naar de toekomst toe kijken we wat de mogelijkheden zijn en hoe we op een verantwoorde manier toch een eerste elftal op het juiste niveau kunnen handhaven. Hierover zijn we in gesprek. Zodra hier meer over bekend is zal ik hier op terug komen. Daarbij betrekken we ook de recente besluitvorming bij de KNVB, dat vergoedingen binnen het amateurvoetbal niet meer mogelijk zijn. Daarnaast zijn we op dit moment zeker niet de enige vereniging met deze problemen. Wel één van de eersten die er mee in de publiciteit komen.
   
  In tegenstelling tot wat je misschien zou kunnen lezen uit de berichtgeving is het niet zo dat wij voor het overige niet onze verplichtingen kunnen na komen. Zoals bekend komt er nog maandelijks contributie binnen die gebruikt wordt om onze maandelijkse verplichtingen na te komen. Contributie komt ten goede aan de vereniging en wordt daar ook voor gebruikt. We hebben hiervan een planning gemaakt en daarin zien we dat we tot het einde van het seizoen hierin geen problemen hebben. Voorop staat dat wij als vereniging gezond uit deze tijd weten te komen en met de maatregelen, die we hebben genomen, is dat ook mogelijk
  De komende periode zal ik wanneer daar aanleiding toe is jullie informeren over de voortgang en de te nemen besluiten.
   
  Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie me altijd benaderen via de mail.
   
  Jeroen Been
  Voorzitter DTS Ede